Herzlich willkommen

Privacyverklaring

Voor zover in wat volgt geen andere informatie wordt gegeven, is het ter beschikking stellen van uw persoonsgegevens noch wettelijk of contractueel voorgeschreven, noch vereist voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht gegevens ter beschikking te stellen. Het niet ter beschikking stellen heeft geen gevolgen. Dit geldt slechts in zover er bij de verwerkingsprocessen die volgen geen andersluidende informatie wordt gegeven.
"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server-logfiles
U kunt onze websites bezoeken zonder informatie over uw persoon te geven. 
Bij elke toegang tot onze website worden ons of onze webhoster/IT-service door uw internetbrowser gebruiksgegevens verstrekt en in protocolgegevens (zgn. server-logfiles) opgeslagen. Bij deze opgeslagen gegevens horen bijv. de naam van de opgeroepen pagina, datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de vragende provider. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG uit gerechtigd belang aan het garanderen van een storingsvrije werking van onze website en ter verbetering van ons aanbod. 
 

Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, meegedeelde tekst) alleen in de door u ter beschikking gestelde omvang. De gegevensverwerking dient voor het leggen van contact. Met het verzenden van uw bericht stemt u in met de verwerking van de overgedragen gegevens. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 (1) (a) AVG met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde door mededeling aan ons herroepen. De rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking blijft onaangetast. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw vraag te verwerken. Vervolgens worden uw gegevens gewist, voor zover u geen toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van Google reCAPTCHA 
Wij gebruiken op onze website de service reCAPTCHA van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). De opvraging heeft tot doel een onderscheid te maken tussen de invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Hiervoor wordt uw invoer aan Google doorgegeven en daar verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en eventueel andere door Google voor reCAPTCHA vereiste gegevens aan Google overgedragen. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie en eventueel ook in de VS verwerkt. Voor de gegevensoverdracht in de VS is een verklaring van geschiktheid van de Europese Commissie, het "Privacy Shield", beschikbaar. Google neemt aan het "Privacy Shield" deel en heeft zich aan de richtlijnen onderworpen. 
De verwerking gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG uit het gerechtigde belang onze website te beschermen tegen geautomatiseerd bespieden, misbruik en SPAM.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u onder: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy
 

Klantenaccount
Bij de opening van een klantenaccount verzamelen wij uw persoonsgegevens in de aldaar vermelde omvang. De gegevensverwerking heeft tot doel uw inkoopbelevenis te verbeteren en de bestelafwikkeling te vereenvoudigen. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde door mededeling aan ons herroepen. De rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking blijft onaangetast. Uw klantenaccount wordt vervolgens gewist.

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens bij bestellingen
Bij de bestelling verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens slechts in de mate dat dit voor het vervullen en afwikkelen van uw bestelling alsmede voor de verwerking van uw vragen vereist is. Het beschikbaar stellen van gegevens is voor het sluiten van het contract vereist. Het niet beschikbaar stellen ervan heeft tot gevolg dat geen contract kan worden gesloten. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 (b) AVG en is voor het verwezenlijken van een contract met u vereist. 
Daarbij worden uw gegevens bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendingsonderneming en aanbieder van dropshipping, betaaldienstverlener, serviceaanbieder voor de afwikkeling van de bestelling en IT-serviceverlener. Wij nemen in al deze gevallen strikt de wettelijke voorschriften in acht. De omvang van de gegevensoverdracht beperkt zich tot een minimum.
 

Gebruik van het e-mailadres voor het toezenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres onafhankelijk van de contractafwikkeling uitsluitend voor eigen reclamedoelen, voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor zover u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking blijft onaangetast. U kunt de nieuwsbrief hiervoor altijd met behulp van de betreffende link in de nieuwsbrief of door mededeling aan ons afbestellen. Uw e-mailadres wordt vervolgens uit de mailinglist verwijderd. 


Uw gegevens worden daarbij in het kader van een orderverwerking doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Doorgeven aan andere derden gebeurt niet.

Doorgeven van het e-mailadres aan de verzendingsonderneming ter informatie over de verzendstatus
Wij geven uw e-mailadres in het kader van de contractafwikkeling door aan de transportonderneming, voor zover u daar in het bestelproces uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. Het doorgeven heeft tot doel u per e-mail over de verzendstatus te informeren. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde door mededeling aan ons of aan de transportonderneming herroepen. De rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking blijft onaangetast.


Gebruik van een extern systeem van producteconomie
Wij gebruiken voor de contractafwikkeling een systeem van producteconomie in het kader van een orderverwerking. Hiervoor worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonsgegevens aan

Odoo S.A., Chaussée de Namur 40, 1367 Grand-Rosière, België doorgegeven.

Gebruik van PayPal
Alle PayPal transacties zijn onderworpen aan de PayPal-privacyverklaring. Deze vindt u onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE


Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, dan kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een eenduidige identificatie van de browser bij het opnieuw oproepen van de website mogelijk maakt. Wij gebruiken cookies met het doel ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Verder zorgen cookies ervoor dat onze systemen, uw browser ook na een wisselen van pagina herkennen en u services aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Daarom is het van belang dat de browser ook na een wisselen van pagina opnieuw wordt herkend.


We gebruiken op onze website bovendien ook cookies met het doel een analyse van het surfgedrag van onze websitebezoekers mogelijk te maken.

Verder gebruiken wij cookies met het doel, websitebezoekers vervolgens op andere websites met doelgerichte, op interesses betrekking hebbende reclame aan te spreken.

De verwerking gebeurt op basis van § 15 (3) Duitse telecommunicatiewet (TMG) en van art. 6 (1) (f) AVG uit het gerechtigde belang aan de bovengenoemde doelen.
De op deze wijze van u verzamelde gegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. De gegevens kunnen daardoor niet meer aan uw persoon worden toegewezen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen.
U hebt het recht om redenen, die uit uw bijzondere situatie resulteren, te allen tijden tegen deze op art. 6 (1) (f) AVG gebaseerde verwerking van de u betreffende persoonsgegevens bezwaar te maken.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daardoor hebt u de volledige controle over het gebruik van cookies. Met behulp van de desbetreffende technische instellingen in uw internetbrowser kunt u de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten verhinderen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. We wijzen u er echter op, dat u dan eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken.
Via de onderstaande links kunt u informatie inwinnen over hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). De gegevensverwerking heeft de analyse van deze website en van haar bezoekers tot doel. Hiervoor zal Google in opdracht van de beheerder van deze website de ingewonnen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere, met het website- en internetgebruik verbonden services aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden samengebracht.
Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adr
es door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Uw gegevens worden eventueel naar de VS overgedragen. Voor de gegevensoverdracht naar de VS is een verklaring van geschiktheid van de Europese Commissie beschikbaar. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 (1) (f) AVG uit het gerechtigde belang van een op de behoeften afgestemde en doelgerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om redenen, die uit uw bijzondere situatie resulteren, te allen tijden tegen deze op art. 6 (1) (f) AVG gebaseerde verwerking van de u betreffende persoonsgegevens bezwaar te maken.
U kunt daarvoor de opslag van de cookies door de selectie van desbetreffende technische instellingen in uw browsersoftware verhinderen. We wijzen er u echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Verder kunt u de registratie van de door het cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. 
Om de registratie door Google Analytics apparaatoverkoepelend te verhinderen kunt u een opt-out-cookie plaatsen. Opt-out-cookies verhinderen het toekomstige registreren van uw gegevens bij het bezoeken van deze website. U moet het opt-out op alle gebruikte systemen en apparaten uitvoeren, zodat dit allesomvattend werkt. Wanneer u hier klikt, wordt het opt-out-cookie geïnstalleerd: Google Analytics deactiveren. 
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacybescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.
Wij gebruiken op onze website de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Deze functie dient voor de analyse van het bezoekersgedrag en de bezoekerinteresses.
Voor de uitvoering van de analyse van het websitegebruik, dat de basis vormt voor het aanmaken van belangstellingwekkende reclameboodschappen, installeert Google cookies. Via de cookies worden de bezoeken van de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden niet opgeslagen. Bezoekt u vervolgens een andere website in het Google displaynetwerk wordt u pop-up-reclame getoond, die met grote waarschijnlijkheid rekening houdt met voordien opgeroepen product- en informatiegebieden.
Uw gegevens worden daarbij eventueel ook naar de VS overgedragen. Voor de gegevensoverdracht naar de VS is een verklaring van geschiktheid van de Europese Commissie beschikbaar.
De verwerking gebeurt op basis van art. 6 (1) (f) AVG uit het gerechtigde belang, de bezoekers van de website doelgericht met reclame aan te spreken, door voor de bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, belangstellingwekkende reclameboodschappen aan te bieden wanneer deze andere websites in het Google displaynetwerk bezoeken.
U hebt het recht om redenen, die uit uw bijzondere situatie resulteren, te allen tijden tegen deze op art. 6 (1) (f) AVG gebaseerde verwerking van de u betreffende persoonsgegevens bezwaar te maken.
Daarvoor kunt u onder meer het gebruik van cookies door Google definitief deactiveren, door de hierna volgende link te volgen en het daar beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Alternatief kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactiveringspagina van het netwerkinitiatief (Network Advertising Initiative) onder https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar vermelde verdere informatie over opt-out om te zetten.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring vindt u onder: https://www.google.com/privacy/ads/


Gebruik van Google Adwords Conversion-Tracking
Wij maken op onze website gebruik van het onlinereclameprogamma "Google AdWords" en in dit kader Conversion-Tracking (bezoekactieanalyse). Het Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Wanneer u op een door Google aangeboden advertentie klikt, wordt een cookie voor het Conversion-Tracking op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en dienen dus niet voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie nog niet verstreken is, dan kunnen Google en wij herkennen dat u op de reclame hebt geklikt en naar deze pagina bent verder geleid. Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. Daardoor is het niet mogelijk dat cookies via de websites van AdWords-klanten kunnen worden gevolgd.
De informatie die met behulp van het Conversion-cookie wordt ingewonnen dient om Conversion-statistieken op te stellen. Hierbij vernemen we het totale aantal gebruikers dat op een van onze reclames heeft geklikt en dat naar een met een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina werd verder geleid. Wij krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 (1) (f) AVG uit het gerechtigde belang aan doelgerichte reclame en de analyse van de werking en efficiëntie van deze reclame.
U hebt het recht om redenen, die uit uw bijzondere situatie resulteren, te allen tijden tegen deze op art. 6 (1) (f) AVG gebaseerde verwerking van de u betreffende persoonsgegevens bezwaar te maken.
Daarvoor kunt u de opslag van cookies door de desbetreffende technische instellingen in uw browsersoftware uit te voeren verhinderen. We wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U wordt dan niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen.
Verder kunt u in de instellingen voor reclame bij Google de voor u gepersonaliseerde reclame deactiveren. Een instructie hiervoor vindt u onder https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Bovendien kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactiveringspagina van het netwerkinitiatief (Network Advertising Initiative) onder https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar vermelde verdere informatie over opt-out om te zetten.
Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u onder: https://www.google.de/policies/privacy/


Gebruik van Facebook Remarketing
Wij gebruiken op onze website de Remarketing-functie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; "Facebook").
Deze functie heeft tot doel de bezoekers van de website doelgericht met belangstellingwekkende reclame in het sociale netwerk Facebook aan te spreken.
Daarvoor werd op de website de Remarketing-tag van Facebook ingevoerd. Via deze tag wordt bij het bezoeken van de website een directe verbinding naar de Facebook-servers tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de Facebook-server meegedeeld welke van onze pagina's u bij ons hebt bezocht. Facebook plaatst deze informatie in uw persoonlijk Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, worden u dan gepersonaliseerde, belangstellingwekkende Facebook-Ads getoond. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 (1) (f) AVG uit het gerechtigde belang aan de bovengenoemde doelen.
U hebt het recht om redenen, die uit uw bijzondere situatie resulteren, te allen tijden tegen deze op art. 6 (1) (f) AVG gebaseerde verwerking van de u betreffende persoonsgegevens bezwaar te maken.
Daarvoor kunt u de Remarketing-functie "Custom Audiences" hier deactiveren.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over de rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy die u desbetreffend hebt vindt u in de privacyaanwijzingen van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy/.


Gebruik van het Live-Chat-systeem "Zendesk Chat"
Wij maken op onze website gebruik van het Live-Chat-systeem van Zendesk Inc. (1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, VS; "Zendesk").
Het systeem dient voor de communicatie tussen u en ons als aanbieder. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor worden cookies ingezet. De cookies zorgen voor de herkenning van de internetbrowser.
Uw gegevens worden daarbij eventueel naar de VS overgedragen. Voor de gegevensoverdracht in de VS is een verklaring van geschiktheid van de Europese Commissie beschikbaar. Voor zover Zendesk de gegevens naar andere derde landen overdraagt, waarvoor geen verklaring van geschiktheid beschikbaar is, dan gebeurt dit op basis van bindende interne privacyvoorschriften conform art. 47 AVG. Deze voorschriften zijn te vinden onder https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK - BCR Processor Policy.pdf
 en https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK-BCR-Controller-Policy.pdf.
De verwerking gebeurt op basis van art. 6 (1) (f) AVG uit het gerechtigde belang aan directe klantencommunicatie.
U hebt het recht om redenen, die uit uw bijzondere situatie resulteren, te allen tijden tegen deze op art. 6 (1) (f) AVG gebaseerde verwerking van de u betreffende persoonsgegevens bezwaar te maken.
U kunt uw tegenspraak kenbaar maken door de opslag van cookies met een desbetreffende instelling in uw browsersoftware te verhinderen. We wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Zendesk, over de rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy die u desbetreffend hebt, vindt u in de privacyaanwijzingen van Zendesk onder https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.


Gebruik van Social plug-ins met behulp van de "2-klik-oplossing"
Wij gebruiken op onze website plug-ins van sociale netwerken met behulp van de "2-klik-oplossing". Hierbij worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen verbindingen met de servers van de sociale netwerken tot stand gebracht en dus ook geen gegevens doorgegeven.
Bij de standaard integratie van plug-ins wordt bij het oproepen van de pagina's van onze website, die een dergelijk plug-in bevatten, een verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de aanbieders van de sociale netwerken en daarbij het plug-in door mededeling aan uw browser op de pagina weergegeven. Hierbij worden zowel uw IP-adres als de informatie welke van onze pagina's u hebt bezocht doorgegeven aan de servers van de aanbieders. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of u bij het sociale netwerk geregistreerd of ingelogd bent. Ook bij niet geregistreerde of niet ingelogde gebruikers heeft een overdracht plaats. Bent u bovendien in het sociale netwerk Facebook ingelogd, wordt deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount toegewezen. Bij het gebruik van de plug-in-functies (bijv. door activeren van de knop) wordt ook deze informatie aan uw gebruikersaccount toegewezen, hetgeen u alleen door uitloggen vóór het gebruik van de plug-in kunt verhinderen. Zodat u de controle over uw gegevens kunt behouden, hebben we besloten de betreffende knop vooreerst te deactiveren. U herkent dit aan de in het grijs verschijnende knop. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming - in de vorm van de activering van de knop - wordt geen verbinding naar de server van het sociale netwerk tot stand gebracht en worden er dus geen gegevens overgedragen.
Pas nadat u de knop activeert wordt de knop actief (gekleurde achtergrond) en wordt een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk tot stand gebracht.
Door het activeren geeft u uw toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de betreffende aanbieder van het sociale netwerk. Hierbij worden onder meer zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht doorgegeven. Mocht u tegelijkertijd met één of meerdere van uw sociale netwerkaccounts verbonden zijn, wordt de verzamelde informatie ook aan uw overeenkomstige profielen toegewezen. Deze toewijzing kunt u slechts verhinderen door u vóór het bezoek aan onze website en vóór de activering van de knoppen uit uw gebruikersaccounts bij de sociale netwerken uit te loggen.
De hierna genoemde sociale netwerken zijn met behulp van de "2-klik-functie" geïntegreerd. Meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens en over de rechten en mogelijkheden die u desbetreffend ter bescherming van uw privacy hebt, vindt u via de links naar de privacyaanwijzingen van de aanbieders.


AddThis van Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, VS) https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Gebruik van YouTube
Wij gebruiken op onze website de functie voor het inpassen van YouTube-video's van YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS; "YouTube").
YouTube is een met Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”) verbonden onderneming.
De functie toont bij YouTube gedeponeerde video's in een iFrame op de website. Hierbij is de optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" geactiveerd. Daardoor wordt door YouTube geen informatie over de bezoekers van de website opgeslagen. Pas wanneer u een video bekijkt, wordt daarover informatie aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, over de rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy die u desbetreffend hebt, vindt u in de privacyaanwijzingen van YouTube https://www.youtube.com/t/privacy.

 

Duur van de opslag
Na volledige contractafwikkeling worden de gegevens aanvankelijk voor de duur van de garantieperiode, daarna rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen, met name termijnen die het fiscale en handelsrecht betreffen, opgeslagen en na het verstrijken van de termijn verwijderd, voor zover u verdere verwerking en gebruik niet hebt toegestemd.


Rechten van de betrokken persoon
Indien aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, hebt u volgens de art. 15 tot 20 AVG de volgende rechten: recht op informatie, op rechtzetting, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u volgens art. 21 (1) AVG een recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen, die op art. 6 (1) (f) AVG berusten, alsmede tegen de verwerking met direct marketing tot doel.


Neem contact met ons op wanneer u dat wenst. U vindt de contactgegevens in ons colofon.

Beklagrecht bij de autoriteit voor gegevensbescherming
U hebt conform art. 77 AVG het recht, beklag in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.


Recht om bezwaar te maken
Berusten de hier genoemde verwerkingen van persoonsgegevens op de basis van ons gerechtigd belang volgens art. 6 alinea 1 (f) AVG, dan hebt u het recht om redenen, die uit uw bijzondere situatie resulteren, te allen tijde tegen deze verwerkingen met uitwerking voor de toekomst bezwaar te maken.
Na het maken van bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die uw belangen, rechten en vrijheden overheersen, of wanneer de verwerking dient voor het indiening, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens het doel van direct marketing heeft, kunt u door mededeling aan ons te allen tijde tegen deze verwerking bezwaar maken. Na bezwaar te hebben gemaakt beëindigen we de verwerking van de gegevens die direct marketing tot doel hadden.


Laatste bijwerking: 25-04-2018